Хидроизолация - Хидромат

РУЛОННИ, БИТУМНИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Рулонните (листови) битумни хидроизолации намират широко приложение в практиката на изпълнение на хидроизолации на сгради и съоражения. Според вида на битума те биват два основни вида – окислен битум (използва са най-често при воалитите – най-старите битумни хидроизолации) и битум модифициран с полимери. Като полимерни модификатори най-често се изплозват атактен полипропилен (APP) – изобретен в Италия, стирол-бутадиен-стиролов каучуков латекс (SBS) и олефинов битумен кополимер (ОВС).
Битувмните мушами изпълнени на база битум-полимери имат значително по-добри технически свойства и дълготрайност в сравнение с тези от окислен битум , поради което тенденцията в съвременното производство е към (APP) и (SBS) модифицираните битумни хидроизолации.
Рулонните изолации от битум модифициран с (APP) имат повишена топлоустойчивост от 130-150 °С, а тези от окислен битум само 70-80 °С. Това тяхно свойство позволява да се изпълняват хидроизолации на покриви по вертикални и силно наклонени повърхности, без опасност от компрометирането им вследствие омекване и вискозно течение на битума от акумулираната топлина вследствие на слънчевата радиация. Т.е. (APP) модифицираните битумни хидроизолации намират най-широко приложение при направата на хидроизолационна система на плоски стоманобетонни покриви. Идеално решение за работа в горещи дни през летните месеци – минимален риск от стичане и омекване при работа –предимство пред всички останали битумни изолации. Също така (APP) модифицираните битумни хидроизолации са подходящи за изпълнение на мостови хидроизолации при директно полагане на асфалтобетона върху тях, което е немислимо за мушами от окислен битум. Стареенето на тези мушами се проявява три-четири пъти по-бавно в сравнение с мушамите от окислен битум. Пукнатини в (APP) модифицираните битумни хидроизолации се появяват след 10-15 години , а не след 3-5 години както е при тези от окислен битум.


ПАРОДРЕНАЖ

Структура на изолацията:
1. Фин силициев пясък
2. Комбинация от окислен битум и минерални пълнители
3. Армировка – стъклен воал
4. Комбинация от окислен битум и минерални пълнители
5. Фин силициев пясък

Технически параметри:
Ширина на ролката: 1 м
Дължина на ролката: 30 м
Тегло на изолацията: 2600 гр./м2
Площна маса на армировката: 80 гр./м2
Якост на опън надл./напр.: 400/300 N/5мм
Оносително удължение : min. 2 %
Температура на полагане (пукнатиноустойчивост): над 0°C
Топлоустойчивост: мин. 85°C

Приложение:
Пародренажната изолация `Перфор` се използва за отвеждане на влагата през бордовете при направа на хидроизолационна система на плоски покриви и тераси. Полага се свободно – хоризонтално върху цялата площ (без газопламъчно нагряване) върху предварително подготвени (грундирани) бетонови повърности преди основните пластове битумна хидроизолация. Вертикално по бордове се полагат частично отделни листове през 2-3 м (не по цялата вертикална площ) за да може основната хидроизолация да застъпи част от `Перфора` , а останалата част да залепне нормално по тези вертикали. Изключително ефетквна пародренажна изолация за обитаеми тераси, на които е невъзможно вентилирането на хидро и топлоизолационната система чрез стандратният метод - пароотдушници.


БИТУМНИ КЕРЕМИДИ

Битумните вълнообразни панели представляват стабилен ,икономически рентабилен строителен материал и са подходящи за наклони на покрива от 7 – 85 градуса. Благодарение на големия си формат, малко тегло, висока еластичност, водонепропускливост и устойчивост срещу различни видове агресивни пари и основи, тези панели са отлично пригодени за изграждане на селскостопански и промишлени халета. В частния сектор също съществуват редица възможности за тяхното приложение, като например, за покриване на градински къщи и вили, като защита срещу вятъра и лошо време или облицовка на автомобилни стоянки.
Панелите могат да се режат с ръчен трион, те се закрепват със самоуплътняващи се пирони и лесно се поставят само от един човек. По този начин даже на непрофесионалистите дават широки възможности да ги използват за различни цели. При всички случаи обаче следва да се взима под внимание разпоредбите на строителните органи, правилата за предотвратяване на злополуки и техническите указания на занаятчийския съюз на майсторите по покриване на сгради, както и на инструкциите за покриване.

Техническа информация за панелите
- Формат: дължина 2000 мм. Широчина 930 мм, 10 вълни, дебелина на панела приблизително 3 мм, тегло на панела 5,4 кг.
- Плочата е водонепропусклива и студоустойчива.
- Носещият материал представлява заготовка от картон (полуфабрикат), която се състои от 100 % рециклиращ се материал. Произвежда се по многослойна технология, аналогична на тази, която се използва за производството на шперплат.
- Екологично чисто получаване на изходните материали от органични нетоксични влакнести суровини без съдържание на азбест.
- Необработените панели се напояват изцяло с безвреден за здравето битум на Шел.
- За атрактивното оформяне на покрива по избор различни покрития от винил-акрилови смолисти бои.
- Гофрираните битумни панели се причисляват съгласно стандарта DIN 4102 към категорията строителни материали 2 (с нормална възпламеняемост) и се считат за меко покривно покритие.


Aquatek Super XA

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА, КОЯТО ЗАПЪЛВА КАПИЛЯРИТЕ НА БЕТОНА ЧРЕЗ КРИСТАЛИЗАЦИЯ
Приложение – за хидроизолация и защита на бетонни повърхности под и над земята.
С този препарат могат да бъдат постоянно хидроизолирани бетонните системи на сутерени , резервоари за вода , пречиствателни станции, тунели , плувни басейни и др.

Предимства:
* Устойчив на позитивно и негативно водно налягане.
* Защитава бетона от морска вода , отпадни води и определени химически разтвори.
* Подходящ за употреба под и над кота почвени води
* Парапроницаем.
* Отлична адхезия.
* Икономичен , много полезен.
* Бързо и просто полагане – към готовата смес се добавя само вода.
* Полага се върху мокри повърхности с четка или машина.
* Инструментите се почистват с вода
* Екологичен – на циментова основа без разтворители , подходящ за контакт с питейна вода.

Описание:
Aquatek Super XA (Акватек Супер XA) е прахообразна смес на база портланд цимент с различни добавки и модификатори.
Когато се смеси с вода и се положи върху бетонови повърхности , неговите активни химикали се свързват със свoбодния калций и влагата , и образува дълги вериги от неразтворими кристали , които блокират капилярите и микропорите в бетона , като по този начин спират течовете.

Допълнителна информация:
Може да се появи кондензация и тя да продължи дълго ако помещенията, в които се използва Aquatek Super XA са студени или лошо вентилирани. Кондензацията може да бъде отстранена или значително намалена, ако се увеличи вентилацията или ако стените се обмажат с лека мазилка на циментова основа.
Ако Aquatek Super XA се използва в резервоари за питейна вода или плувни басейни, те трябва да бъдат старателно измити след като приключи процеса на кристализация и втвърдяване.
Не се разрешава полагането на гипсови мазилки или шпакловки, както и на паронепропускливи обмазки, когато негативното водно налягане е постоянна величина.

Технически характеристики:
* Плътност- 1,75 кг./gm3
* Време за полагане- до 30 мин.
* Време за втвърдяване- до 60 мин.
* Максимална едрина на зърната- 0,32 мин.
* Минимална температура за полагане- 5ºС
* Максимална температура за полагане- +30ºС
* Цвят- бял или сив
* Разход- около 1,5 кг./м2 и зависи от грапавостта на повърхността
* Опаковка- 25 кг. торби; 42 торби на палет /1050 кг./
* Съхранение- на сухо и закрито, до 1 година


ФУГИ

СИСТЕМИ ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ НА РАБОТНИ И ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ НА СГРАДИ И ПОДЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
Почти всички сутерени на обектите от високото , промишленото и здравното строителство се проектират като водонепропускливи стоманобетонни конструкции.
За метро и тунелното строителство , както и хидротехническото строителство това изискване е абсолютно задължително и не се нуждае от коментар.
Проектирането на дилатационните и работни фуги в конструкциите и тяхното уплътняване не е елементарна задача .Водоспиращите системи решават водоуплътняването на работните и дилатационни фуги с различни водоспиращи ленти /Waterstop/ и различни водонабъбващи / хидрофилни / материали , които се използвани заедно или поотделно , предлагат висока степен на сигурност при правилно дименсиониране и професионално изпълнение.
Видовете водоспиращи системи в зависимост от мястото на вграждане биват външни , средни и вътрешни /видими /.
Външните водоспиращи ленти според предназначението си се използват и за работни и за дилатационни фуги . Физическата разлика между тях е наличието на компенсаторен елемент при дилатационните фуги.

Инвестиционно намерение
Copyright © 2007 - 2024 antas-bg.com, All Right Reserved, Programs & Design by Neptune 92