Метизни изделия

МРЕЖИ


ГВОЗДЕИ


ЧЕРЕН ТЕЛ

Диаметър (мм)Якост на опън (твърд N/mm²)
1.20≤d<1.40680-1370
1.40≤d<1.65680-1370
1.65≤d<1.85680-1370
1.85≤d<2.15680-1370
2.15≤d<2.50680-1370
2.50≤d<2.80580-1070
2.80≤d<3.20580-1070
3.20≤d<3.80580-1070
3.80≤d<4.40500-920
4.40≤d<5.20500-920
5.20≤d<8.00500-800

ПОЦИНКОВАН ТЕЛ

Диаметър (мм)Цинково покритие (гр/м²)Якост на опън
мек N/mm²твърд N/mm²
1.20≤d<1.4025400-550600-800
1.40≤d<1.6530400-550600-800
1.65≤d<1.8530400-550600-800
1.85≤d<2.1540400-550600-800
2.15≤d<2.5045400-550600-800
2.50≤d<2.8045400-550600-800
2.80≤d<3.2050400-550600-800
3.20≤d<3.8060400-550600-800
3.80≤d<4.4060400-550600-800
4.40≤d<5.2070400-550600-800
5.20≤d<8.0080400-550600-800
Инвестиционно намерение
Copyright © 2007 - 2024 antas-bg.com, All Right Reserved, Programs & Design by Neptune 92